"ෂා FM වාලම්පුරිය" රුපියල් මිලියනයක් දිනාගත් නවතම ජයග්‍රාහකයා
A.G.S. පියතිලක - හසලක
රුපියල් ලක්ෂය බැගින් මුදල් තෑගි දිනාගත් ජයග්‍රාහකයන්
W.M පත්මා කුමාරි - මහනුවර
V.G.C. සුජානි - හක්මණ
Y.K ලියනගේ - දමන
උපසේන ද සිල්වා - මාතර
R.M. ඉරේෂා සඳමාලි - මොණරාගල
R.P. ප්‍රියන්ත කුමාර - මහියංගනය
K. සුගත් වික්‍රමරත්න - හුලංනුගේ
අනෝමා රෝහිනී - පොළොන්නරුව
R. සිසිර කුමාර - මාවතගම
ධම්මිකා
මහන මැෂින් දිනාගත් ජයග්‍රාහකයන්
ධම්මිකා දමයන්ති - මොරටුව
G. නිලන්ත මෙන්ඩිස් - කොස්ගොඩ
N.G.M.S අත්තනායක - නොච්චියාගම
R.M කාන්ති - ගල්ගමුව
M.C.M ඉන්ජාස් - මාතර
චමිලා කුමුදුනී - මිද්දෙනිය
S.P සේනාරත්න - මහනුවර
W.M සරත් - වලහන්දූව
9.විනීතා කුමාරි - ලුණුවිල
ගෘහ භාණ්ඩ කට්ටල දිනාගත් ජයග්‍රාහකයන්
යශෝධා හර්ෂනී - වැල්ලම්පිටිය
ශේශාධි රණසිංහ - පන්නල
දමයන්ති කුමාරි දිසානායක - කුරුණෑගල
සේපාලිකා වික්‍රමසිංහ - කොළඹගේ ආර
R.M ප්‍රේමසිරි - කටුනේරිය
රන් ආභරණ කට්ටල දිනාගත් ජයග්‍රාහකයන්
V. කැතරින් - නාරාහේන්පිට
අත් ට්‍රැක්ටර් දිනාගත් ජයග්‍රාහකයන්
W. සඳමාලිකා - වව්නියාව
බඩී ට්‍රක් දිනාගත් ජයග්‍රාහකයන්
W.G. චමිලා කුමාරි - වත්තල
දඹදිව සංචාර දිනාගත් ජයග්‍රාහකයන්
D. නදීශානි ගීතාංජලී - හොරණ පාර, කුරුස හංදිය
R.M රත්නායක - මොණරාගල
LED TV දිනාගත් ජයග්‍රාහකයන්
ඉන්ද්‍රානි මල්ලිකා - මාදම්පේ
E.M. ඉන්ද්‍රා කුමාරි - මැදිරිගිරිය
K.D. චන්ද්‍රලතා - බිබිල
මුදිතා සංජීවනී - මොරොන්තුඩුව
රුසිර මධුශාන් - මාරවිල
ඉඩම් දිනාගත් ජයග්‍රාහකයන්
දෙව්මි රත්නායක - කැකණදුර


ෂා වාලම්පුරිය නවතම දිනුම් ඇඳීම 2018
Click here for more Pictures


ෂා FM - වාලම්පුරිය

ඔබේ ඕනෑම සිහිනයක් සැබෑ කරන්න
ෂා FM වාලම්පුරියෙන් රුපියල් මිලියනයක්

රුපියල් ලක්ෂය බැගින් මුදල් ත්‍යාග

අත් ට්‍රැක්ටර්, බඩී ට්‍රක්, දඹදිව සංචාර, ඉඩම්, මහන මැෂින්, අගල් 55 led tv,ගෘහ භාණ්ඩ, රන් ආභරණ කට්ටල ඇතුළු තවත් තෑගි කන්දරාවක්...

කරන්න තියෙන්නේ ලේසි වැඩක්..

දවස පුරා ප්‍රචාරය වන ෂා FM වාලම්පුරි මන්ත්‍රය ඔබට ඇහුනු වේලාවත්,
මිලියනයක් වටිනා ඔබේ සිහිනය ගැනත් ලියා පහත ආකාරයට
තැපැල් පත් කැමති ප්‍රමාණයක්

"ෂා FM වාලම්පුරිය"
තැ.පෙ.1015
කොළඹ.

ලිපිනයට එවන්න.

(Sample Post Card)

නැතිනම් එම ප්‍රමාණයට කපා ගත් කාඩ්බෝඩ් කැබැල්ලක ලියා
නම, ගම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය සඳහන් කොට ඔබේ ගෙදරටම
එන ෂා පිරිවරට භාරදෙන්න

-->

ෂා FM - වාලම්පුරිය දොරින් දොරට

183,679 Views