ෂා FM - වාලම්පුරිය

ඔබේ ඕනෑම සිහිනයක් සැබෑ කරන්න
ෂා FM වාලම්පුරියෙන් රුපියල් මිලියනයක්

රු 100,000/- බැගින් මුදල් ත්‍යාග 10 ක්,

වාසනාවන්තයන් 150 දෙනෙකුට
ස්කූටර්, ලැප්ටොප්, LED TV, ස්මාර්ට් ෆෝන්, ගෑස් කුකර්, හෝම් තියටර් ඇතුළු තෑගි කන්දක්...


කරන්න තියෙන්නේ ලේසි වැඩක්..

දවස පුරා ප්‍රචාරය වන ෂා FM වාලම්පුරි මන්ත්‍රය ඔබට ඇහුනු වේලාවත්,
මිලියනයක් වටිනා ඔබේ සිහිනය ගැනත් ලියා පහත ආකාරයට
තැපැල් පත් කැමති ප්‍රමාණයක්

"ෂා FM වාලම්පුරිය"
තැ.පෙ.1015
කොළඹ.

ලිපිනයට එවන්න.

(Sample Post Card)

නැතිනම් එම ප්‍රමාණයට කපා ගත් කාඩ්බෝඩ් කැබැල්ලක ලියා
නම, ගම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය සඳහන් කොට ඔබේ ගෙදරටම
එන ෂා පිරිවරට භාරදෙන්න

ෂා FM වාලම්පුරිය නිල රථය දැන් තිබෙන ස්ථානය පහතින් බලන්න

ෂා වාලම්පුරියට අඟුණකොළපැලැස්සේදීත් දැවැන්ත ප්‍රතිචාර
ෂා FM - වාලම්පුරිය දොරින් දොරට

162,351 Views